Voorzieningen

ALVERNA - De step is hot, ook bij de stoere kinderen van Alverna.

Maar voor coole tricks moeten ze nu naar de skatebanen in Wijchen.
Daarom willen ze liever een eigen baan in de buurt van hun huis.

En deze eigen baan begint vorm te krijgen.

Er is door de kinderen een handtekeningen actie opgezet waaruit opgemaakt kan worden dat er voldoende draagvlak binnen de Alverneese bevolking is om een skatebaan aan te leggen.

Initiatiefneemster Cynthia Spence heeft in overleg met de gemeente overeenstemming bereikt om deze voorziening aan te leggen in het gebied rondom de Elkerweide.

De dorpsraad van Alverna heeft haar initiatief omarmd en er is een samenwerking ontstaan om te helpen de plannen verder uit te werken.

Cynthia en dorpsraad bestuurslid Sjaak van der Vlist hebben diverse mogelijkheden bekeken en zijn gekomen tot de volgende conclusies:

• De voorzieningen moeten niet te dicht bij de huizen liggen.
• Spelen moet geschikt zijn/worden voor kinderen die nu buiten de boot vallen (8 tot 15 jaar).
• De mogelijkheid om zelf te bepalen welke voorzieningen er moeten komen.
• Er is geen voorkeur voor een betonnen bak maar liever een natuurlijk speelveld waar kinderen kunnen ravotten, klimmen, fietsen, steppen en crossen.
• Wij willen meehelpen met de inrichting en daar waar het kan, de kinderen zelf laten bepalen, organiseren en bouwen.

Er is gekozen voor een Pumptrack baan aan de Mengelsweg.
Deze baan geeft weinig geluidsoverlast, is geschikt voor alles wat wielen heeft, daagt jong en oud uit, en past door zijn glooiing uitstekend binnen de bestaande omgeving.

Hiernaast is het idee gevormd om zandheuvels aan te leggen waar de eigen natuurlijke creativiteit van kinderen gestimuleerd wordt.

Bestaande struwelen en omgeving kunnen gebruikt worden om te klimmen en hutten te bouwen. Daarnaast worden bomen en struiken aangeplant om kinderen te laten doen wat kinderen het beste doen: buiten spelen.

De Lionsclub Wijchen (onderdeel van Lionsclub International, een initiatief wat zich op vrijwillige basis inzet voor een betere samenleving) heeft aangeboden om mee te helpen deze plannen vorm te geven.

Op 26 januari zijn de plannen voorgelegd aan de makers van BOOST Pumptrack. (De populaire baan in Wijchen-West werd door hen ontworpen en gebouwd). Zij werken nu aan een ontwerp waarin zoveel mogelijk van onze wensen verwerkt zullen worden.