Over ons

In september 2016 werd in het dorpshuis De Oase te Alverna het Dorps-Ontwikkelings-Plan (DOP) (link naar archief) gepresenteerd. Het plan was tot stand gekomen na een uitgebreide inventarisatie onder de bevolking van Alverna. De inventarisatie maakte  duidelijk wat de gezamenlijke behoeften in het dorp waren. In 2023 is begonnen met een actualisatie van het DOP.

 

Na 2016 is in groepjes begonnen met de uitwerking van het DOP. Gaandeweg bleek er behoefte te zijn aan een dorpsraad om de initiatieven goed te kunnen ondersteunen en te co├Ârdineren. Ook was de gemeente op zoek naar een goede gesprekspartner voor zaken die spelen op en om Alverna. Dit leidde in juli 2020 tot de oprichting van de Dorpsraad.

 

Als organisatievorm hebben we gekozen voor een vereniging om zo het draagvlak beter zichtbaar te maken en leden daadwerkelijk invloed te kunnen geven op het beleid van de dorpsraad. Uiteraard moesten daarvoor statuten (link naar archief) gemaakt worden en een huishoudelijk regelement (link naar archief).

 

Alle inwoners van Alverna (en omgeving?) kunnen gratis lid worden. Uw inbreng is belangrijk. Daarom ondersteunt u de Dorpsraad als u lid wordt. Alleen al als passief lid bent u van grote waarde. Maar er is altijd behoefte aan actieve leden dus als er een thema is wat u na aan het hart ligt: meld u! En uiteraard kunt u zich ook beschikbaar stellen voor het bestuur. Bestuursleden worden gekozen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

 

Meldt u zich vandaag nog aan via het lidmaatschapsformulier; het lidmaatschap kost niets.