Over ons

In september 2016 werd in het dorpshuis De Oase te Alverna het Dorps-Ontwikkelings-Plan (DOP) gepresenteerd.

Het plan was tot stand gekomen na een uitgebreide inventarisatie onder de bevolking van Alverna.

In de inventarisatie werd duidelijk wat de maatschappelijke, gezamenlijke en sociale behoefte in het dorp was.

Na 2016 is in groepjes begonnen met de uitwerking van de DOP. Gaandeweg bleek er behoefte te zijn aan een dorpsraad om deze initiatieven goed te kunnen ondersteunen en te coördineren.

Eind 2019 en begin 2020 is daarom het initiatief genomen om een dorpsraad op te richten met voldoende draagvlak onder de bevolking. Ook was de gemeente op zoek naar een goede gesprekspartner voor zaken die spelen in en om Alverna.

Dit heeft in juli 2020 geresulteerd in de oprichting van de Dorpsraad. Als organisatievorm hebben we gekozen voor de verenigingsvorm om zo dit draagvlak beter zichtbaar te maken en onze leden daadwerkelijk invloed te kunnen geven op het beleid van de dorpsraad.

Daarnaast willen we gaan werken met een raad van aangeslotenen: hierin zitten vertegenwoordigers van de vele verenigingen die Alverna telt. Zo weten we ook wat er binnen de verenigingen speelt.

Uw inbreng is belangrijk. Daarom ondersteunt u ons als u lid wordt. Alleen al als passief lid bent u van grote waarde. Daarnaast kunt u zich ook altijd bezig houden met een thema wat u na aan het hart ligt: voorbeelden hiervan zijn het rosarium bij de Bernardusstraat, verkeersveiligheid bij de Gomarius Messtraat, Graafseweg, Panhuisweg, Heumenseweg.

Uiteraard staat het u ook vrij om zich aan te melden voor het bestuur.

Meldt u zich vandaag nog aan via het lidmaatschapsformulier onder het kopje “lidmaatschap”: het lidmaatschap kost niets.

Bestuursleden
Functie

Remy Arends

Wim Wennekes

Hasse Stapelbroek

Sjaak v.d. Vlist

Karen Brom-Otte

Arie Albers

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Communicatie

Bestuurslid

Bestuurslid