Lidmaatschap

Dorpsraad Alverna heeft qua bestuursvorm gekozen voor een vereniging. 

Een vereniging met notariële inschrijving van de statuten en  huishoudelijke reglement. 

Alle inwoners van Alverna kunnen lid worden, het lidmaatschap is zonder kosten . 

Meer leden maken van Dorpsraad Alverna een sterkere gesprekspartner voor gemeente Wijchen.

Als lid kunt u het bestuur aanspreken over ideeën of andere zaken die u van belang vindt voor uw wijk.