Leergemeenschap Dementievriendelijk Alverna

Leergemeenschap Dementievriendelijk Alverna 

Sinds kort is de Leergemeenschap Dementievriendelijk Alverna actief.

De gemeente Wijchen heeft Alverna hiertoe als (pilot) leefgemeenschap aangewezen.

Twee onderzoekers (vanuit de Radboud universiteit) hebben een lokale werkgroep geformeerd met als doel initiatieven te starten voor het realiseren van een dementievriendelijke leergemeenschap. Vanuit deze leergemeenschap zijn er een viertal werkgroepen geformeerd, die zich allen richten op het realiseren van een dementievriendelijke leefgemeenschap.

Werkgroep Beweeginitiatieven

Eén van die werkgroepen, werkgroep beweeginitiatieven, houdt zich bezig met het realiseren van ‘beweeginitiatieven voor mensen met dementie’ en heeft als prioriteit gesteld om Alverna als beweegvriendelijke omgeving in te richten. Door concreet in, op en rondom Alverna beweegroutes aan te leggen, willen we de inwoners van Alverna (in het bijzonder mensen met dementie) stimuleren om zoveel mogelijk (zelfstandig) te blijven bewegen, zodat ze gebruik kunnen blijven maken van de voorzieningen en deel kunnen (blijven) nemen aan de sociale activiteiten op Alverna.

Omdat we graag, daar waar mogelijk, willen samenwerken en aansluiten op al lopende initiatieven, is samenwerking gezocht en gevonden met de dorpsraad Alverna. In gezamenlijkheid richten we ons o.a. op het realiseren van beweegroutes in, op en rondom Alverna.

 ‘Bewegen’ heeft een positief effect

Uit wetenschappelijk onderzoek1 blijkt dat lichaamsbeweging niet alleen ons lijf maar ook ons brein in conditie houdt. ‘Bewegen’ heeft een positief effect op onze gezondheid en vooral ook een positief effect op mensen met chronische pijn en/of ziekten zoals dementie. Helaas bewegen we almaar minder en komen we veelal in een vicieuze cirkel van passiviteit terecht. Binnen verpleeg- en verzorgingshuizen is ‘bewegen’ niet automatisch onderdeel van het dagprogramma. Ook de thuiswonende senioren (met dementie) blijken veelal te stoppen met bewegen omdat er o.a. in de omgeving géén aangepaste voorzieningen zijn, passend aanbod en/of professionele begeleiding is. Dat is jammer, want er komt steeds meer bewijs dat bewegen kan helpen om dementie te voorkomen en de symptomen uit te stellen of te vertragen.

Kwaliteit van leven

Uitgaande van bovenstaande vinden wij het wenselijk dat ook senioren (met dementie) zo lang mogelijk kunnen blijven bewegen om hun functioneren en kwaliteit van leven te verbeteren. Naast de thuissituatie en het zorgaanbod vormen ook de vele (sport)organisaties en verenigingen, waarbij de senioren hun vrije tijd doorbrengen(brachten) een belangrijke schakel om hen een optimale, sportieve en beweegvriendelijke omgeving te bieden.

Ommetjes

Eén van de ideeën is het realiseren van ‘ommetjes’  (beweegroutes). Zodat mensen vanuit hun eigen huis, maar ook vanuit bijvoorbeeld Luciver of vanuit dorpshuis de OASE etc. veilig en vertrouwd kunnen gaan wandelen en/of fietsen. Zelfstandig of onder begeleiding. Door gebruik te maken van deze beweegroutes, komen mensen langs bekende Alvernese plaatsen en herkenningspunten. Zoals bijvoorbeeld de speeltuin/ het dierenweitje/ jeu de boulebaan.

Deze sociale ontmoetingsplaatsen willen we, daar waar nodig, (her)inrichten, zodat mensen hun sociale contact met Alverna zo lang mogelijk behouden.

Voor meer informatie of suggesties kunt u contact opnemen via het contactformulier.