Burendag

Op zaterdag 26 september hebben we in het kader van burendag 2020, samen met Meer voor Elkaar, een partytent opgezet in het rosarium, dat is gelegen tussen de Bernardusstraat, Antonellusstraat en de Eliasstraat. Samen met de aanwonenden hebben we een kopje koffie gedronken en gebrainstormd over de herinrichting van het rosarium.

We hebben veel nieuwe ideeën opgehaald en wensen van de direct aanwonenden geïnventariseerd. Deze gaan we aan de gemeente doorgeven en we gaan samen kijken of we het rosarium mooi op kunnen knappen.

Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig. We hebben niet alleen gekeken naar wat we met het rosarium kunnen doen, maar ook nog geluisterd naar andere zaken die er op Alverna spelen.

Na elven was het al weer tijd om de tent op te breken. Het was een gezellige en geslaagde ochtend.

burendag 2020(2)[16315]

Foto Wijchens Nieuws (www.wijchensnieuws.nl)

De volgende acties staan nog op de agenda. Door het corona virus is nog niet duidelijk wanneer deze plaats zullen vinden. Informatie avond voor vrijwilligers van Alverna (klik link voor meer informatie). Informatie avond voor de bewoners van Alverna