Leefbaarheid

Leefbaarheid gaat over de mate waarin een buurt, wijk, dorp of ander gebied aantrekkelijk en/of geschikt is om te wonen en/of werken. Het begrip kent vele omschrijvingen en is dan ook sterk subjectief. 

Wat voor de één leefbaar is, is dat voor de ander totaal niet.

Wij als Dorpsraad Alverna willen, waar mogelijk, samen met u de leefbaarheid op en rond Alverna in stand houden of verbeteren.  

Voorbeelden waarbij Dorpsraad Alverna betrokken is:

Leefgemeenschap Dementievriendelijk Alverna

Kinderen uit Alverna willen hun eigen skatebaan

Wat zou u kunnen doen om de leefbaarheid op Alverna te verbeteren?

Hout stoken