Doel

Het doel van de Dorpsraad is opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van de inwoners, bedrijven en verenigingen van Alverna en directe omgeving.

Het DOP uit 2016 vormt daarvoor nog steeds een leidraad maar het is aan actualisatie toe. Daarmee werd een start gemaakt tijdens een algemene bewonersavond eind 2022. (link naar verslag bewonersavond in het onderdeel Archief) Sindsdien speelden er zoveel actuele zaken in en om het dorp dat een uitwerking nog niet van de grond is gekomen. Het aantal actieve leden is op dit moment (voorjaar 2024) daarvoor te beperkt.

De plannen voor 2024 staan beschreven in het Jaarplan. (link)