Bestuursleden

Voorzitter: Remy Arends

Secretaris: Wim Wennekes

Penningmeester: Hasse Stapelbroek

Communicatie: Sjaak v.d. Vlist

Lid: Karen Brom-Otte

Lid: Arie Albers

 

Het bestuur vergadert 1x per maand in de Oase. Vooraf is er inloop mogelijk.