Afgelopen dinsdag 22 november was er de jaarlijks ledenvergadering van de Dorpsraad.

De  Dorpsraad  wordt door de gemeente Wijchen erkend als nieuwe leefbaarheidsgroep voor Alverna.

Een klein deel van de leden was aanwezig op de ledenvergadering.

Deze ging vooraf aan de bewonersavond met uitslagen van de “5 tafels van Alverna”. Tijdens de ledenvergadering is Arie Albers unaniem aangenomen als nieuw bestuurslid, ter vervanging van het vertrokken bestuurslid John Peters. Wij bedanken John Peters voor zijn inzet.  Het bestuur is nog op zoek naar een 7de persoon om zitting te nemen in het bestuur. Dit om zo een oneven aantal leden te hebben en om de werklading beter te verdelen, want er gebeurt op dit moment best veel op Alverna.

 Dat was ook te merken op de aansluitende bewonersavond waar de resultaten van de “5 tafels van Alverna” werden besproken. Tientallen inwoners sloten aan bij de vergadering en gaven door middel van het plakken van stickers aan welke punten zij het belangrijkste vonden.

Waar tijdens de 5 tafels van Alverna avond meerdere items naar voren kwamen zoals verkeer, natuur en behoud van een supermarkt op Alverna, waren de aanwezigen vooral geïnteresseerd in het laatste punt. Hier is dan ook uitvoerig over gesproken met de aanwezigen aangezien de gemeente half december een beslissing gaat nemen over het huidige ingediende plan van een Aldi in het “Witte Huis”. Johan Cornelissen, de eigenaar van de huidige buurtsuper heeft namelijk aangegeven tot 1 januari volledig door te draaien en daarna te stoppen, omdat exploitatie niet meer rendabel genoeg is.

Tijdens de vergadering werd Johan bedankt met een staande ovatie voor al zijn jaren inzet en behoud voor een supermarkt op Alverna. Een duidelijke wens is om een buurtsuper te behouden voor Alverna om de leefbaarheid te handhaven en als voorziening voor de ouderen op Alverna. Dat laatste werd kracht bij gezet door de aanwezigheid van een afgevaardigde groep van Rivo Torto, La Verna en Portinuncula.

Tijdens de avond is er een werkgroep gevormd die zich gaat inzetten voor behoud van een supermarkt op Alverna, want haast is hierbij geboden als wij het college ervan willen doordringen dat dit nodig is voor behoud van leefbaarheid op Alverna.

De Dorpsraad is een gesprekspartner van de gemeente Wijchen, maar kan al dit werk niet alleen verzetten. Vanuit de Dorpsraad zal Arie Albers deze werkgroep ondersteunen.

Naast de gevormde werkgroep “behoud van buurtsuper” zijn er meer leden die zich hebben opgegeven om actief deel te gaan nemen aan een eventuele werkgroep die zich gaan vormen nadat het DOP is geactualiseerd. Tot die tijd wordt er een algemene werkgroep gevormd om zo alvast huidige wensen die er liggen aan te pakken waar nodig.

Als je je hebt opgegeven om een actieve bijdrage te leveren dan ontvang je een mailtje.

Mocht je nog willen opgeven dan kan dat door een mailtje te sturen naar  info@dorpsraadalverna.nl  

Nadat de DOP is geactualiseerd  zal deze opnieuw worden gepresenteerd aan de bewoners middels een nieuwe inwonersavond. Hou hiervoor onze website www.dorpsraadalverna.nl en onze facebook pagina in de gaten.