Ledenvergadering Dorpsraad Alverna e.o.

12 december 2023
van 19.00-19.45 uur
Dorpshuis Oase
Graafseweg 570

Bent u nog geen lid, en wilt u hierbij toch aanwezig
zijn, dan bestaat de mogelijkheid om ter plaatse lid te worden.

Vanaf 20.00 uur tot 22.30 uur
BEWONERSINFORMATIEAVOND
Voor alle inwoners van Alverna en omstreken.
Met informatie betreffende ontwikkelingen op het gebied van:

- Buurtsuper
- Witte Huis
- Plannen voor locatie oude buurtsuper aan de Heumenseweg
- mogelijke oplossingen knelpunten VERKEER op de Heumenseweg
- stand van zaken diverse plannen uitbreiding recreatie op en rond
   Alverna
- WONEN: Stand van zaken m.b.t. diverse plannen en ontwikkelingen.

==================================================================================

INLOOPAVOND


Iedere laatste woensdag van de maand is er van 19.00 uur tot 20.00 uur een inloopavond voor de bewoners van Alverna in dorpshuis de Oase.

Graafseweg 570

Alverna


Op deze avond is er de mogelijkheid om met bestuursleden in gesprek te gaan over onderwerpen die voor u en de leefbaarheid op Alverna van belang zijn.


Samen met de Dorpsraad Alverna e.o. kan er worden gekeken welke weg er bewandeld kan worden om tot oplossingen te komen.