Verlichting fietspaden.

Beste inwoners van Alverna, 


De gemeenteraad heeft het college gevraagd een (behoefte)onderzoek uit te voeren naar optimalisatie van verlichte fietsverbindingen tussen de kernen. 

 Via deze weg vragen wij naar uw mening. 


 Aanleiding

De gemeenteraad wil het gebruik van de fiets meer stimuleren. 

Om dat te faciliteren is het belangrijk dat er goede en veilige fietsverbindingen tussen de kernen zijn. 

Om deze reden heeft de raad het college gevraagd inzichtelijk te maken welke fietsverbindingen tussen de kernen beter verlicht kunnen worden. 

Op voorhand heeft de raad al besloten dat de fietsroute tussen Hernen en Wijchen via de 

Zandbergseweg-Leurseweg in ieder geval beter verlicht moet worden. 

Wat gaan wij doen

In het voorjaar van 2022 verwacht de raad hierover geïnformeerd te worden. 

Om dat te kunnen is het nodig dat er inzicht is in welke route’s aangepakt moeten worden en hoe dat dan gedaan wordt. 

Daarvoor vragen wij u om met ons mee te denken. 

Welke fietsroutes tussen de diverse kernen zijn volgens u momenteel onvoldoende verlicht. 

Zodra die informatie beschikbaar is werken wij uit op welke wij wijze er met zorg en aandacht voor flora en fauna veilige fietsverbindingen gerealiseerd kunnen worden en wat de daaraan verbonden kosten zijn. 

Uw reactie’s kunt u doorgeven via het contactformulier op de website.