DOP Alverna

Nu de DOP een onderdeel is van de Dorpsraad is de status en verantwoordelijkheden geregeld.  

De werkgroepen zullen de uitvoerders zijn van het beleid dat door de Dorpsraad is vastgesteld. 

De Dorpsraad ondersteund en vertegenwoordigd de werkgroepen in overleg met overheidsinstanties zoals gemeente, provincie en Staatsbosbeheer.

Het Dorpsontwikkelingsplan Alverna is opgesteld vanuit een breed gedragen visie over de toekomst van Alverna. 

Een visie waarin richting wordt gegeven aan hoe het dorp en het buitengebied er de komende jaren uit zouden moeten zien. Een plan waarin staat wat we willen behouden en wat we willen versterken, hoe we willen wonen en werken, recreĆ«ren en ontspannen. 

Het dorpsontwikkelingsplan is opgesteld aan de hand van de input van de inwoners van Alverna. Een volgende stap is de uitvoering van het plan. Ook hier kunt u aan bijdragen in een van de uitwerkgroepen. 

Hoe is de DOP tot stand gekomen?

 In mei 2015 is de werkgroep Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Alverna van start gegaan.

 September 2016 was het plan klaar waarna de uitwerkgroepen van start konden gaan om de plannen uit het dorpsplan te realiseren. 

Het initiatief komt vanuit de gemeente. Alle kernen in Wijchen schrijven een eigen dorpsplan, waarbij de bewoners zelf invloed hebben op de ontwikkelingen van hun kern.


Als vervolg op het presenteren van het Dorpsontwikkelingsplan zijn er groepen geformeerd die alle adviezen vanuit het plan zullen proberen te realiseren.

Actieve werkgroepen:

Wandel en fietspaden

Voorzieningen (jeugd)

Samenwerken en verbondenheid


Wim Wennekes

Sjaak van der Vlist

Pieter van der Have